WEJŚCIE przez FTP

 WEJŚCIE przez HTTP

strona główna

Zapraszamy do korzystania z serwera FTP zawierającego nagrania KLANDESTEIN w standardowym formacie mp3 128 kbps/44100 Hz. Kolejne pozycje będą dokładane sukcesywnie, w miarę pojawiania się nowych oraz opracowywania materiałów archiwalnych.
Każde nagranie  podzielone jest na kilka fragmentów, zwykle nie dłuższych niż 15 minut (dla łatwiejszego ściągania), których najlepiej słuchać za pomocą playera mającego możliwość odtwarzania bez przerw - z całego serca polecamy 1by1 (w Settings -> zakładka Audio  -> zaznaczyć "Gapless Output").
Każdy folder zawiera zwykle jedno w ten sposób przygotowane nagranie oraz plik info.txt, zawierający podstawowe informacje na jego temat.

strona główna

home

We invite you to the FTP server where KLANDESTEIN's recordings are available in a standard mp3 128 kbps/44 100 Hz format.
Next items will be added succesively when new recordings will emerge or when stuff from our archives will be mastered.
Each piece is split into several fragments (usually not longer than 15 minutes - for easier downloading), the best way to listen to them is to use a player able to play without standard 2 seconds gaps - we heartily recommend 1by1 (you should go to Settings -> Audio -> activate "Gapless Output").
Each directory contains usually one recording elaborated in such a manner and info.txt file where basic informations about it are stored.

 

home

ENTER through FTP

ENTER through HTTP