strona główna

The photograph is married to the eye
Grafts on its bride one-sided skins of truth


DYLAN THOMAS

 


UWAGA:
 jeśli podoba Ci się któreś ze zdjęć - ZAPISZ JE -  jutro może ono zostać zastąpione innym!

WARNING:
 if you like some of  these pictures - SAVE IT -  tomorrow it  may be replaced by another one!

NOWE FOTOGRAFIE/ NEW PICTURES

 

FTP - ARCHIWUM FOTOGRAFII/ FTP - PICTURES ARCHIVES

HTTP - ARCHIWUM FOTOGRAFII/ HTTP - PICTURES ARCHIVES

 

home