strona główna

Piotr 
GrzesikMIEJSCA

 OSOBAMI
_______________________


Motto 1:

The landscape and the language are the same.
And we ourselves are language and are land.


Pejzaż i język jednym jest i tym samym.
A my jesteśmy i językiem i ziemią.

Conrad AIKEN
(przekład Piotra Grzesika)Motto 2:

Komu obce kraje znane,
Wstydem lica swe zarumień,
Jeśliś widział Tybr, Sekwanę,
A Prądnika minął strumień.
Poco szukać obcych krajów,
Alp odwiedzać grzbiet wysoki?
W śród Ojcowa skał i gajów,
Równie szczytne masz widoki.

Franciszek Salezy Dmochowski

***

Zbiór niniejszy zawiera utwory literacko-plastyczne, a ściślej literacko-fotograficzne ("strony" w internetowym znaczeniu tego słowa) będące pokłosiem podróży w różne "strony" właśnie (ale tym razem w podobnym rozumieniu tego słowa, jak w proustowskiej "stronie Guermantes") -  jest więc oczywiste, że będzie to (a przynajmniej powinien być) katalog  rozrastający się i pęczniejący w miarę odbywania nowych wypraw, a także porządkowania materiałów z miejsc odwiedzonych uprzednio. I - jak można łatwo się domyślić z zamieszczonego powyżej motta pióra F.S.Dmochowskiego - nie będą to wyprawy dalekie, lecz raczej "podróże głębokie".

Literackość tych "stron" wyraża się głównie w tym, że są one pomyślane jako literatura przede wszystkim - tzn. korzystanie z dobrodziejstwa i nieocenionej przydatności cudownego wynalazku hiperlinku prowadzącego do związanej z tekstem fotografii jest jedynie dodatkiem, pomocą dla autora - która, jeśli będzie sobie tego życzył również czytelnik - może się stać wsparciem także i dla niego. Ten uzupełniający, pomocniczy charakter zamieszczonych zdjęć został wyrażony także poprzez metodę ich wyświetlania - otóż otwierają się one w tle - w sposób można powiedzieć dyskretny, nie narzucający się - po kliknięciu łącza obraz nie wyskakuje przed oczami Czytelnika niczym diabeł z pudełka (czyni to jedynie obraz pierwszy na danej stronie - ale temu, jako pierworodnemu, należy z konieczności wybaczyć to niestosowne zachowanie) - pojawia się on w miejsce obrazu poprzedniego, co pozwala zaoszczędzić czas oczekiwania na pełne wyświetlenie zdjęcia - jest to istotne szczególnie przy niskim transferze danych. Najlepiej jest kliknąć łącze, odczekać chwilę dalej czytając tekst, po czym przywołać znajdujące się obok okno zawierające obraz. Do zdjęć oglądanych poprzednio można wracać naciskając klawisze "wstecz" i "dalej" w oknie zawierającym fotografie - tak samo jak przy zwykłym przeglądaniu stron.

Należy jednak założyć, że mogą znaleźć się i tacy, dla których bardziej niż tekst interesujące będą same fotografie (o zgrozo!) - dla tego rodzaju wyznawców kultury obrazkowej przewidziane zostały jakby "boczne furtki" - na stronach głównych znajdują się bezpośrednie przejścia do katalogów, w których umieszczono wszystkie wykorzystane na danej stronie zdjęcia.

Teksty tutaj zamieszczone nie mają zamiaru być przewodnikiem turystycznym, nie przekazują żadnych użytecznych informacji, adresów tanich hoteli ani dobrych czy złych restauracji. Natomiast wiele z zamieszczonych informacji może być nie do końca konkretnych, nie do końca uzasadnionych, albo nawet nie do końca prawdziwych! - strony te są bowiem literaturą przede wszystkim - o czym (nauczony kilkoma bardzo śmiesznymi doświadczeniami) pragnę poinformować w szczególności mieszkańców opisywanych tu okolic - na wypadek, gdyby któremuś z nich przyszło do głowy korygować, prostować błędy albo też pośpieszyć z wyjaśnieniami.
Teksty zostały ułożone w kolejności ich powstawania, która nie zawsze pokrywa się z chronologią wyjazdów.

***

Oprócz w ten sposób skonstruowanych stron literacko-fotograficznych katalog zawiera również strony złożone z samych tylko fotografii - dokumentują one kolejne pobyty w dwu miejscach, które odwiedzam co jakiś czas (Wrocław i miasto Gorlice wraz z całym regionem "wojennych cmentarzysk"). Miejsca te są mi w pewnym sensie "doskonale znane" (choć przecież wciąż poznawane na nowo), niemożliwe więc byłoby stworzenie prawdziwego "dziennika wyprawy" - postanowiłem zatem przedstawić tylko wybór zdjęć zrobionych podczas kolejnych wizyt - w różnych porach roku, przy różnej pogodzie i w różnym świetle. 

Ostatnią wreszcie część stanowi (co jakiś czas aktualizowane) archiwum fotografii dotyczących miejsca w którym mieszkam - miasta Kraków oraz jego bliższych i dalszych okolic.

Całość zaś otwiera mała "Księga cytatów" - są to pochodzące od kilku ważnych dla mnie autorów (są wśród nich Marcel Proust, Mastuo Basho, Richard Jefferies, Federico García Lorca, Fernando Pessoa, Francisco Umbral i Pierre Loti) słowa na temat podróży i podróżowania, sensu i celu tych działań oraz ich miejsca w naszym życiu tak realnym, jak i - przede wszystkim - duchowym. W jednym z zamieszczonych tam cytatów znajduje się wyjaśnienie (pochodzącego od M.Prousta) być może nieco zaskakującego tytułu tego zbioru.
Wszystkie fragmenty przetłumaczone zostały przez wyżej podpisanego. 

A zatem - zapraszam do podróży!

Autor_______________________
 

KSIĘGA CYTATÓW


TEKSTY ILUSTROWANE:

BIELSKO-BIAŁA

SANDOMIERZ

 ZAKOPANE

BUSKO-ZDRÓJ

RZESZÓW

SZKLARSKA PORĘBA

KAZIMIERZ DOLNY

 PRZEMYŚL

ZIEMIA KŁODZKA i NYSKA

LUBAŃ - DRESDEN - PRAHA

GRĘZAWA - BERLIN - DDR

 

TYLKO ZDJĘCIA:

 WROCŁAW i GORLICE

KRAKÓW i OKOLICE

 
_______________________

 

strona główna